Balsamy do ciała

Balsam powinien otula? Twoje cia?o przez ca?y rok. W wyniku czynników zewn?trznych, takich jak suche powietrze, zbyt d?uga gor?ca k?piel, czy te? p?ywanie w chlorowanej wodzie, warstwa hydrolipidowa ulega zniszczeniu. Wynikiem tego s? podra?nienia i uszkodzenia skóry. Ka?da kobieta chce zachowa? m?odo??, a tym samym kondycje swojej skóry na d?u?ej. Dlatego trzeba co najmniej raz dziennie balsamowa? cia?o.

Luksusowe balsamy do cia?a z GLOSSYBOX

Dobrze dobrane balsamy do cia?a nawil?aj? skór?, odbudowuj? ubytki w warstwie hydrolipidowej i przywracaj? prawid?owe pH skóry. Chroni? skór? podczas procesu regeneracji. Balsamy aplikujemy powoli i starannie, wmasowuj?c kosmetyk w poszczególne partie cia?a. Dzi?ki temu pobudzamy mikrokr??enie, co zwi?ksza wch?anialno?? kosmetyku oraz jest przydatne w walce z cellulitisem. Nie nale?y zapomnie? równie? o wykonaniu co najmniej raz w tygodniu peelingu. Dzi?ki temu Twoja skóra b?dzie g?adsza oraz bardziej promienna.

W zimie skóra jest nara?ona na dzia?anie wiatru i zmiany temperatury, co ma niekorzystny wp?yw na jej kondycj?. Nasza skóra w zimie potrzebuje wody! Przesuszona natychmiast wch?onie nawet grub? warstw? preparatu. Bardziej efektywnym sposobem jest po wsmarowaniu balsamu, owini?cie si? foli? spo?ywcz? i po?o?enie pod ciep?ym kocem na ok. 15-20 min. Rozszerzone naczynia krwiono?ne i zwi?kszona temperatura sprzyjaj? wch?anianiu kosmetyku. Nast?pnie nale?y zdj?? foli? i rozsmarowa? resztki preparatu.

Rodzaje balsamów do cia?a

  • Balsamy nawil?aj?ce-maj? lekk?, delikatna konsystencj?. Szybko si? wch?aniaj?. Idealne dla suchej skóry.
  • Balsamy regeneruj?ce – przewa?nie przeznaczone do skóry dojrza?ej i bardzo mocno przesuszonej. W swoim sk?adzie zawieraj? witaminy i proteiny jedwabiu.
  • Balsamy antycellulitowe – je?eli borykasz si? si? z problemem cellulitu, tego typu balsamy przeznaczone s? w?a?nie dla Ciebie. Na ratunek przyjd? Ci preparaty zawieraj?ce L-karnityn? i kofein?. Je?eli taki preparat ma konsystencj? ?elu, to po jego wch?oni?ciu mo?emy ?mia?o zastosowa? balsam nawil?aj?cy.
  • Balsamy br?zuj?ce- zawieraj? dihydroksyaceton, który wchodzi w reakcj? z bia?kiem zawartym w Naszej skórze. W wyniku tej reakcji powstaje po?wiata imituj?ca opalenizn?. Balsamy br?zuj?ce zawieraj? równie? naturalne sk?adniki np. wyci?g z orzecha w?oskiego, oraz substancje piel?gnuj?ce – wyci?g z bursztynu, witamin? E, pantenol, wyci?g miodu, a tak?e substancje nawil?aj?ce.
  • Balsamy z apteki-to specjalnie przygotowane preparaty dla bardzo wra?liwej skóry ze sk?onno?ci? do alergii. W swym sk?adzie zawieraj? mocznik, kwas mlekowy i mas?o Karite.

Zamów teraz

Najlepsze balsamy do cia?a w pude?kach GLOSSYBOX

Dzi?ki nowoczesnemu serwisowi, jaki oferuje GLOSSYBOX, masz niezwyk?? okazj? do przetestowania kosmetyków niszowych marek. Pi?? mini produktów zosta?o zamkni?te w eleganckim pude?ku, które trafia, co miesi?c do Twojego domu. B?dziesz mie? okazje nie tylko do testowania balsamów do cia?a, ale równie? balsamów do ust, podk?adów i szminek. Dzi?ki temu mo?esz dopasowa? kosmetyki do swoich potrzeb i zadba? o siebie w bardziej profesjonalny sposób. GLOSSYBOX- z mi?o?ci do pi?kna.

Dodaj komentarz